Browsing: how to delete text in pdf adobe acrobat pro 9